Internetová encyklopedie dějin Brna

Ondráčkova, Lihovar (palírna)

Lihovar (palírna)


 • historický název

  palírna

 • ulice

  Ondráčkova


 • existence

  stavba již neexistuje

 • zánik

  budova stržena v letech 1965-1970

 • území

  Brno-Líšeň

 • majitelé

  rod Freienfelsů (18. století),
  pan Deutsch (od 1793),
  pan Wintr (do 1874),
  obec Líšeň (od 1874)

 • firmy a instituce

  palírna,
  pošta (1863–1914),
  chlapecká škola (od 1874),
  chudobinec (od 1896),
  byty, škola pro italské přistěhovalce (1. světová válka),
  sklady,
  hasičská zbrojnice (od 1854)


 • zajímavosti

  Významná budova, která během let sloužila mnoha účelům. Zřejmě mimo zámku a kostela byla nejstarší zachovanou kamennou stavbou v Líšni.


 • vznik

  počátek 18. století


 • stavební vývoj

  Postavena byla nejspíše jako palírna na počátku 18. století a náležela Freienfelsům. V roce 1793 ji včetně masných krámů či jatek prodali panu Deutschovi za 1000 zlatých a roční poplatek 550 zlatých za dodávku některých naturálií.
  V roce 1863 v ní byla umístěna pošta, pak budovu o 11 let později koupila obec od žida Wintra za 12 000 zlatých a zřídila v ní chlapeckou školu.
  Později zde byl chudobinec a za 1. světové války byty pro italské přistěhovalce, škola pro jejich děti a potom různé sklady.
  Od roku 1954 hasičská zbrojnice, která byla mezi léty 1965–1970 po necitlivém rekonstrukčním zásahu stržena.


 • prameny, literatura


 • městská část

  Brno-Líšeň


 • autor


Aktualizováno: 01. 10. 2018