Internetová encyklopedie dějin Brna

Joštova 6/137, Obytný dům s knihkupectvím Dobrovský, s. r. o.

Obytný dům s knihkupectvím Dobrovský, s. r. o.


 • historický název

  Nájemný dům M. Käuflera

 • ulice

  Joštova 6/137


 • území

  Brno-město

 • majitelé

  - Moriz Käufler (1844 Loštice–1891 Brno), absolvent brněnské techniky (1862–1867); stavební podnikatel a projektant, autor řady nájemných domů zejména v okolí náměstí 28. října


 • stavební vývoj

  Nárožní, třípatrový nájemný dům palácového typu (1+4+1+4) M. Käuflera byl postaven v letech 1883–1884 na parcele, vytyčené na okružní třídě po zboření Prozatímního divadla, které zde stálo od roku 1871.
  Dům, který Käufler i sám navrhl, charakterizuje ubývání architektonické výzdoby průčelí směrem vzhůru a zdůraznění jinak klidné architektury několika dynamizujícími prvky - dvěma balkony na konzolách v ose nad vstupem a zejména nárožním arkýřem podepřeným atlanty.
  Dům je jedním z posledních příkladů přísného historismu v Brně, který čerpal pouze z jediného stylového zdroje, v tomto případě z neorenesance. Vstupní část je řešena také klasicky a "palácově", když na průjezd navazuje trojramenné schodiště, což už nelze říci o pavlači ve dvoře. Toto řešení se jeví v 80. letech 19. století jako značně anachronické a navíc v jedné z nejprestižnějších lokalit Brna společensky poněkud degradující.


 • prameny, literatura


 • městská část

  Brno-střed


 • související odkazy

  mapa
  ukaž na mapě


 • autor

  Lk


Aktualizováno: 02. 09. 2018