Internetová encyklopedie dějin Brna

Petrov 7/270, Petrov 7

Petrov 7


 • historický název

  Kanovnická rezidence

 • ulice

  Petrov 7/270

 • charakteristika

  Dům tvoří spolu se sousedním domem č. 6/271 určitý celek a podobně jako on má i tento dům svůj středověký původ. I on byl značně poškozen při obléhání Brna Švédy v roce 1643 a 1645 a následně opraven, rekonstruován, ba takřka nově vybudován v polovině 17. století. Jeho stavební dějiny úzce souvisejí s dějinami sousedního domu, jehož se stal součástí. Nad vchodem v orámování má obraz sv. Jana Nepomuckého od neznámého autora.


 • území

  Brno-město


 • zajímavosti

  Také tento dům sloužil od počátku jako rezidence kanovníků, a to nejen do vzniku brněnského biskupství v roce 1777, ale i nadále dle potřeby. Mezi jinými byl jeho obyvatelem v letech 1854–1870 i např. Karel Nöttig, pozdější biskup brněnský, nebo Ludvík Horký (1913–2008), který zastával kromě jiného i další funkce na biskupství brněnském jako správce farnosti brněnské, kaplan v psychiatrické léčebně v Brně, kapitulní děkan a ordinář brněnské diecéze. Je o něm známo, že vynikal životní energií, prozíravostí a statečností, zejména v dobách pro církev nelehkých v 50. letech 20. století.


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • stavby

  Petrov 6
  Petrov 6/271
  oba domy tvoří určitý celek


 • významné osoby

  Ludvík Horký
  jeden z obyvatel domu Karel Nöttig
  jeden z obyvatel domu


 • autor

  Fl


Aktualizováno: 27. 05. 2019