Internetová encyklopedie dějin Brna

Petrov 6/271, Petrov 6

Petrov 6


 • historický název

  Kanovnická rezidence

 • ulice

  Petrov 6/271

 • charakteristika

  Na místě raně středověkého domu vznikla dvoukřídlá budova, která však byla v době obléhání Brna Švédy v letech 1643 a 1645 značně poškozena.
  Po skončení třicetileté války proto budova opravena a poté barokně upravená v roce 1715 připojením sousedního domu na trojkřídlý objekt s dvěma výškovými úrovněmi, jedním vchodem a jedním vjezdem. Později prošla i dalšími úpravami, zejména raně klasicistními na počátku 19. století. Objekt však nadále připomíná dva samostatné domy.
  V letech 1996–1998 došlo k celkové rekonstrukci domu podle projektu architekta Zdeňka Bureše.


 • území

  Brno-město


 • zajímavosti

  Od svého počátku byl dům obydlím petrských kanovníků a byl pro ně upravován.
  Ač byl dům v době třicetileté války značně poškozen, stal se pro svou strategicky výhodnou polohu s rozhledem na Brno sídlem tehdejšího vrchního velitele obránců Brna v roce 1645, Louise Raduita de Souches, což připomíná barokní pamětní deska, která byla při úpravách v 19. století v domě objevena a v roce 2005 připevněna na vstupní průčelí domu vlevo od vchodu.
  Od vzniku brněnského biskupství v roce 1777 sloužil objekt jako obydlí nejen kanovníků, ale zejména i některých jeho úředníků. Mezi ně patří např. i generální vikář, historik diecéze a autor řady knih Jiří Mikulášek.
  Dům tvoří i zázemí pro Diecézní centrum mládeže.


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • stavby

  Petrov 7
  Petrov 7/270
  oba domy tvoří určitý celek


 • městská část

  Brno-střed


 • významné osoby

  Jean Louis Raduit de Souches
  pro svou strategicky výhodnou polohu s rozhledem na Brno sídlem tehdejšího vrchního velitele obránců Brna v roce 1645


 • autor

  Fl


Aktualizováno: 27. 05. 2019