Internetová encyklopedie dějin Brna

Encyklopedie dějin města Brna

  Seznam pamětních desek  začínající písmenem 


  Zelný trh 8/02 - pamětní deska Michaila Ilarionoviče Kutuzova. Foto Jis, září 2005. pamětní deska
  M. I. Kutuzov
  Zelný trh 8/02
  Zelný trh 8/03 - pamětní deska Antonína Bedřicha Mitrovského. Foto Jis, září 2005. pamětní deska
  A. B. Mitrovský
  Zelný trh 8/03
  Zelný trh 8/04 - pamětní deska Christiana Carla André. Foto Jis, září 2005. pamětní deska
  Ch. C. André
  Zelný trh 8/04
  Zelný trh 8/05 - pamětní deska Františka Hugo Salma - Reiferscheida. Foto Jis, září 2005. pamětní deska
  F. H. Salm
  Zelný trh 8/05
  Zelný trh 8/06 - pamětní deska Josefa Auersperga. Foto Jis, září 2005. pamětní deska
  J. Auersperg
  Zelný trh 8/06
  Zelný trh 9/01 - pamětní deska připomínající položení základního kamene areálu Divadla na provázku v Brně. Foto Jis, září 2005. pamětní deska
  položení základního kamene areálu Divadla na provázku
  Zelný trh 9/01
  Zemědělská 1/02 - pamětní deska věnovaná obětem Vysoké školy zemědělsko-lesnické v Brně z let 1939–1945. Foto Jis, říjen 2006. pamětní deska
  oběti okupace Vysoké školy zemědělsko-lesnické v Brně
  Zemědělská 1/02
  pamětní deska
  Tomáš Čep
  Zemědělská 1/05
  Zemědělská 1/06 - pamětní deska Štěpána Soudka. Foto Jis, květen 2008. pamětní deska
  Štěpán Soudek
  Zemědělská 1/06
  Zemědělská 29/01 - pamětní deska věnovaná padlým v bojích u Bílé Cerekve v roce 1944. Foto Jis, červen 2007. pamětní deska
  padlí u Bílé Cerekve v roce 1944
  Zemědělská 29/01
  Zoubkova 20/01 - pamětní deska věnovaná Josefu Zoubkovi. Foto Jis, červenec 2007. pamětní deska
  J. Zoubek
  Zoubkova 20/01
  Žerotínovo náměstí 6/02 - detail textu pamětní desky připomínající v oněch místech budovu stálého českého divadla v Brně. Foto Jis, září 2005. pamětní deska
  stálé české divadlo v Brně
  Žerotínovo náměstí 6/02
  Žerotínovo náměstí 7/01 - památník Českému národnímu divadlu v Brně v den jeho odhalení (9. 12. 1934). AMB, fond R 35 - Družstvo českého národního divadla v Brně, kart. 18, inv. č. 271. pamětní deska
  50. výročí českého divadla v Brně
  Žerotínovo náměstí 7/01
  Živného 1/01 - pamětní deska Stanislava Živného. Foto Jis, říjen 2005. pamětní deska
  S. Živný
  Živného 1/01
  Žižkova 17/01 - pamětní deska věnovaná obětem okupace. MuMB foto, knihovna - CD 41-90. pamětní deska
  oběti okupace
  Žižkova 17/01


  Brněnské pamětní desky

  Snaha lidstva uchovat vzpomínku na osobnost nebo událost vymykající se průměru všedních dní, je velmi stará a od počátku měla mnoho podob. Od nejrůznějších "pamětních kamenů" v krajině, jejichž smysl někdy stále ještě zůstává obestřen tajemstvím, přes triumfální oblouky a stavby starověku, náhrobníky, rozcestníky a boží muka středověku, až k novodobým pomníkům a pamětním deskám, se odvíjí ono vytváření jakýchsi uzlíků na paměti lidstva. Někdy jsou to připomínky naivně prosté, jindy vynikají vysokou uměleckou hodnotou, ale vždy chtějí zachránit určitou osobnost či událost před hlubinami zapomínání. I na území Brna takové drobné historické památky vznikaly, vznikají a doufejme, že i v budoucnu vznikat budou, a že se budou těšit stále více nejen zájmu, ale i úctě veřejnosti, jíž připomínají její tolik potřebné zakořenění v čase a místě. Snad stojí za připomenutí, že zatím nejstarší známá památka tohoto druhu (nepočítáme-li hřbitovní a kostelní náhrobky) nese datum 1492 a zvěstuje nám, že most přes řeku Svratku na Starém Brně, zvaný též Kamenný most, v onom roce podstatně upravil a přestavěl jistý [Hans Tracht], který také tento pamětní kámen do mostu zasadil. Kámen byl z mostu vyňat při úpravě v roce 1935 a je dnes uložen ve sbírkách Muzea města Brna, stejně jako podobný pamětní sloup z roku 1494, který stával původně před Brněnskou bránou a připomínal, že se v témž roce na přestavbě brány velkou měrou podílel brněnský měšťan [Walerian Plannr]. Podobně jako u pojmenování brněnských ulic i pamětní desky odrážejí hodnotová měřítka doby svého vzniku. Proto při velkých dějinných zvratech dochází mnohdy k radikálním změnám ve smyslu nových dobových požadavků a představ. Náš soupis se snaží zaznamenat i desky v minulosti odstraněné, o nichž máme často jen kusé informace, ale které nastavují zrcadlo (někdy málo lichotivé) našim předkům i nám současníkům. Základní kartotéka pamětních desek vzniká již řadu let v Muzeu města Brna na Špilberku. K ní pracovníci muzea shromažďují, třídí, doplňují a ukládají veškerou dostupnou dokumentaci a jsou veřejnosti vděční za každé upozornění na případné další souvislosti. Muzeum města Brna je také ochotno poskytnout rady a informace v případě přemístění památky nebo snahy o její odstranění. Soupis je možno stále upřesňovat zjištěnými fakty a objevy, stejně jako doplňovat nově instalovanými pamětními deskami. Je ostatně i naším záměrem vzbudit zájem Brňanů o onen zvláštní kousek brněnské historie a podnítit jejich vlastní všímavost, průzkum a výzkum, na jejichž základě si každý sám může předkládané údaje doplňovat a rozšiřovat. Pamětní desky uvádíme abecedně podle ulice a orientačního čísla domu, řadíme vzestupně. [Číslo za lomítkem] znamená, že v domě se nachází jedna nebo více pamětních desek (např. Antonínská 1/1 a Antonínská 1/2). [Nula na místě orientačního čísla] značí náměstí, park, zahradu atd. Znakem [X mezi názvy ulic] je označena křižovatku. Při [citování textu] pamětní desky označujeme konec řádku // . U některých desek rozčlenili tvůrcové text různými výtvarnými prvky. Aby čtenář textu porozuměl, v takových případech jsme nedodrželi přesně řádkování. V textu ponecháváme dobový pravopis (např. theoretik) i věcné chyby (upozorňujeme na ně v poznámce). Azbuku přepisujeme latinkou (uvedeno v závorce "psáno azbukou"), hebrejštinu nepřepisujeme (uvedeno v závorce "psáno hebrejsky").

Opuštěná-Uhelná 0/01 - pamětní kříž. Fotografii pro naši encyklopedii poskytla jedna ze čtenářek naší encyklopedie, děkujeme.